Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında

    1 Eylül 2014

Tarihi : 01.09.2014
İşareti : 
4/5000-1169 
İrtibat : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın hazırlanmış olduğu ve sözkonusu Bakanlığın internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, ekte yer alan sözkonusu taslağa ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak  en geç 17 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın aytul.duzgun@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası