Firmaların Yazılım Ve Donanım İhtiyaçlarını Destekleme Amaçlı Program - Ankara Sanayi Odası

Firmaların Yazılım Ve Donanım İhtiyaçlarını Destekleme Amaçlı Program

Tarih: 18.02.2015
İşareti: 05/5000-454 
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliğinin, Türkiye’de yerleşik KOBİ’lerin rekabet edebilirlik seviyelerinin yükseltilmesine yönelik bazı finansal destek fonları bulunmakta olduğu ve bu kapsamda firmaların ürün geliştirme süreçlerinde kullandıkları yazılım ve donanımların desteklenmesi için TÜBİTAK bünyesinde yer alan bir program oluşturulmasının planlandığı belirtilmektedir.
 
 
Avrupa Birliğinden bu fonun sağlanabilmesi durumunda KOBİ’lere verilecek finansal desteğin detayının oluşturulması amacıyla firmaların ürün geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları yazılımların tespitine yönelik aşağıdaki linkte yer alan anket hazırlanmıştır.
 
 http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=45987&lang=tr
 
Ankete katılımlarınız önem arz etmekte olup, en geç 20 Şubat  2015 Cuma günü saat 18:00′ e kadar anket sorularının cevaplandırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası