Firma İhtilaf hk. - Ankara Sanayi Odası

Firma İhtilaf hk.

Tarihi     : 22.07.2009
İşareti    : 5/5000 – 2698
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 2001 yılında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) IV. Bakanlar Konferansı’nda alınan kararla başlatılan Doha Kalkınma Gündemi Müzakerelerinin, 2006 yılı Temmuz ayında askıya alındığı, 2007 yılı başında tekrar ivme kazandığı belirtilmektedir. 21 – 29 Temmuz 2008 tarihleri arasında müzakerelerin kilit konuları olan tarım ve sanayi ürünlerinde pazara giriş alanlarının ele alındığı Mini Bakanlar Konferansında beklenen sonucun alınamadığı, tarım ürünlerinde yerli üretimin korunması amacıyla ithalat vergilerinin artırılabilmesine yönelik Özel Koruma Önlemleri Mekanizması ve sanayi ürünlerinde formül yoluyla yapılması planlanan tarife indirimlerine ilave olarak sektörler bazında yapılacak indirimler konularında anlaşma sağlanamadığı ifade edilmektedir.

Washington’da, 14 – 15 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde, Doha müzakerelerinde tarım ve tarım dışı ürünlerde pazara giriş (NAMA) modalitelerinin belirlenmesi amacıyla, Aralık ayı ortasında Bakanlar Konferansı düzenlenmesi yönünde bir karar çıktığı bildirilmektedir.

Söz konusu müzakereler öncesinde, ülkemizin pozisyonunun belirlenebilmesinde katkıda bulunmak amacıyla, tarım, tarım dışı ürün ve hizmet sektörlerinde ve ticaretin kolaylaştırılması hususlarında, ekte yer alan bilgi notları ışığında görüş ve değerlendirmeleri olan üyelerimizin 3 Ağustos 2009 günü mesai bitimine kadar görüşlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Tel: 0312 218 20 00) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası