Firma Dosya Takip Sistemi Kapsamına Yeni Alınan Gümrük Müdürlükleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Firma Dosya Takip Sistemi Kapsamına Yeni Alınan Gümrük Müdürlükleri Hk.

Tarihi     : 12.12.2011 
İşareti    : 04/5000-3794
 
Sayın Üyemiz,
 
İLGİ: 14.11.2011 tarih ve 3444 sayılı , 29.11.2011 tarih ve 3602 sayılı ve 01.12.2011 tarih ve 3643 sayılı duyurularımız 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ilgi duyurularımızda açıklanan Firma Dosya Takip Sistemi’nin  13.12.2011 tarihi itibariyle devreye alınacağı Gümrük Müdürlükleri bildirilmiş olup aşağıda sıralanmıştır.
 
1-BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
2-DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
3-GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
4-MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
5-A.H.L GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
6-İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Bu nedenle; sözkonusu Gümrük Müdürlüklerinde işlem yaptıracak firmalarımızın ilgi duyurularımız ekinde yer alan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nde belirtildiği şekilde Firma Dosyalarını elektronik ortama yüklemeleri gerekmektedir.
 
Gereği için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası