Firma Bilgileri Anketi - Ankara Sanayi Odası

Firma Bilgileri Anketi

Tarih: 20.12.2013
İşareti: 05/5000-4509
 
Sayın Üyemiz,
 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, Hükümet tarafından projelendirilmesi düşünülen Karadeniz-Akdeniz (İnebolu-Mersin) Hattı için İnebolu Limanının faaliyete geçmesi çalışmalar dahilinde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Valiliği tarafından bir rapor hazırlandığı belirtilmektedir. Bu rapora veri oluşturması bakımından ekte yer alan anket doldurularak Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta:dim@aso.org.tr, Faks:417 52 05) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası