Firma Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Firma Bilgilendirme Toplantısı

    25 Ocak 2013

Tarih: 25.01.2013
İşareti: 05/5000-268
 
Sayın Üyemiz,
 
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik  Bölge Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, tedarik faaliyetlerinin kısa sürede ve uygun şartlarda gerçekleştirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak 14 Şubat 2013 Salı günü (14:00 – 17:00 saatleri arasında), Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı dinlenme salonunda “Firma Bilgilendirme Toplantısı” yapılacağı bildirilmektedir.
 
Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak icra edilecek “Firma Bilgilendirme Toplantısı” gündem ve konuları ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası