Finlandiya Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Finlandiya Bilgi Notu

Tarih: 08.04.2013
İşareti: 05/5000-1329
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 14-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında Finlandiya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’a sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında yararlanılmak üzere, Finlandiya ile ilişkilerimizde önem arz eden hususları içeren bir bilgi notu talep edildiği belirtilmektedir.
 
Bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 17 Nisan 2013 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: ece.algul@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası