FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ

    9 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-388
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan 607 hektar büyüklüğündeki alanın 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği ve söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesini müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağı belirtilmektedir.

Bakanlığın bahse konu yazısı ve ekleri https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php internet sitesinde yer almakta olup konu ile ilgilenen üyelerimize ait ön bilgilerin 13 Şubat 2018 tarihine kadar stratejisb@sanayi.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlıktan alınan yazıda daha önce 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacağı bildirilen Filyos Endüstri Bölgesi’nin potansiyel yatırımcılara tanıtılmasına ilişkin lansman gününün daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno