FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ LANSMAN TOPLANTISI

    19 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-182
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 597 hektar büyüklüğündeki Filyos Endüstri Bölgesi’nin 01/06/2015 tarihli ve 29373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/05/2015 tarihli ve 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildiği ve Bölgenin kamulaştırılması, halihazır harita yapımı ve jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı belirtilmektedir.

Yazıda, bundan sonraki süreçte Bölgede yer alacak yatırımcıların belirleneceği, yatırımcıların ihtiyaçları çerçevesinde imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işinin başlatılacağı ve daha sonra bölge altyapısı hazır bir şekilde yatırımcılara tahsis edileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Filyos Endüstri Bölgesinin potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla 31/01/2018 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Odakule Toplantı Salonunda lansman toplantısı gerçekleştirilecektir.

Filyos Endüstri Bölgesinde çevreye duyarlı yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler yer alabilecek olup Avrupa İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan NACE Rev.2 Kodlaması çerçevesinde hazırlanan Teknoloji Sınıflamaları Listesine göre Bölge için belirlenen sektörler şunlardır:

Orta-Yüksek Teknoloji

28 Elektrikli teçhizat imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.10 ve 30.30 hariç)

Bölgede yer alması muhtemel diğer sektörler ise şunlardır:

Yüksek Teknoloji

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

Orta-Yüksek Teknoloji

25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

Bu çerçevede, Filyos Endüstri Bölgesinde yatırım yapmayı düşünen ve lansman toplantısına katılım sağlamak isteyen üyelerimizin isim, şirket ve iletişim bilgilerinin Bakanlığa iletilmek üzere, 25 Ocak 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno