Filistin İkili Görüşmeler ve Çalışma Yemeği - Ankara Sanayi Odası

Filistin İkili Görüşmeler ve Çalışma Yemeği

Tarihi     : 26.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 305
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK / Türk Filistin İş Konseyi’nin karşı kanadı olan Filistin İşadamları Derneği’nin, 1 – 3 Şubat 2010 tarihlerinde Filistin’in önde gelen işadamlarından oluşan bir heyet ile birlikte ülkemizde temaslarda bulunacağı ve bu vesileyle, DEİK / Türk Filistin İş Konseyi’nin, 2 şubat 2010 Salı günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında TOBB Plaza, İstanbul’da ikili görüşmelerin ve çalışma yemeğinin gerçekleşeceği bir İş Konseyi Konseyi toplantısı düzenleyeceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak, katılım bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcı isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte 28 Ocak 2010, Perşembe günü mesai bitimine kadar DEİK’e (E-mail: akoc@deik.org.tr; Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası