Fildişi Sahili - Ankara Sanayi Odası

Fildişi Sahili

    5 Aralık 2012

Tarihi  : 05.11.2012
İşareti : 05/5000-3699
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Fildişi Sahili Hükümeti tarafından 28 Mart 2012 tarihinde kabul edilen “Ulusal Kalkınma Planı (UKP 2012-2015)” ile ilgili olarak, 4-5 Aralık 2012 tarihlerinde Dünya Bankası’nın Paris’teki ofisinde, Danışma Grubu (Groupe Consultatif) toplantısının düzenleneceği bildirilerek, toplantının amacının UKP’nın başarıyla uygulanabilmesi ve hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan yaklaşık 22 milyar Dolarlık finansman konusunda yabancı kamu ve özel sektör finans kaynaklarının harekete geçirilmesinin sağlanması olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, toplantının ilk gününde ikili ve çok taraflı finans ve yardım kuruluşları temsilcileri ile hükümet fonlarından sorumlu yetkililerin bir araya gelmesinin, toplantının ikinci gününün ise özel sektör temsilcilerine ayrılması ve böylece kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilebilecek önemli projelerin tanıtımının yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Ayrıca, hedef kitlelere coğrafî yakınlığı ve konferansın düzenlenebilmesi için Dünya Bankası tarafından sunulan imkanlar sebebiyle Paris’te düzenlenmesine karar verilen ve Dünya Bankası bünyesinde Uluslararası Finans Kurumu ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu’nun yanısıra birçok uzmanın hazır bulunacağı toplantıya özel sektör temsilcilerinin, devlet fonlarından sorumlu temsilcilerin ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılmalarının beklendiği bildirilmektedir.
 
“2012-2015 Ulusal Kalkınma Planı’nda geçen hususlara dair bilgi ve sözkonusu toplantının programı “http://tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx” adresinde “Yurtdışı Etkinlikler” başlığı altından temin edilebilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası