Fildişi Sahili, Gana, Nijerya Ve Gine Resmi Ziyareti Sonuç Raporu - Ankara Sanayi Odası

Fildişi Sahili, Gana, Nijerya Ve Gine Resmi Ziyareti Sonuç Raporu

Tarih: 30.03.2016 
İşareti: 05/5000-760
İletişim: dim@aso.org.tr 

 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat- 4 Mart 2016 tarihleri arasındaki Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından bir özel sektör heyet ziyaretinin düzenlenmiş olduğu iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, ziyarete ilişkin sonuç raporu ekte üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 

Ek-1: Sonuç Raporu
Ek-2: Gana Katılımcı Listesi
Ek-3: Nijerya Katılımcı Listesi