Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Genelgesi - Ankara Sanayi Odası

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Genelgesi

Tarihi     : 21.05.2008
İşareti    :
 6/5000 -2351

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz 

21.05.2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu” Hakkında  2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası