Fikri ve Sınai Haklar Anketi - Ankara Sanayi Odası

Fikri ve Sınai Haklar Anketi

Fikri ve Sınai Haklar Anketinin doldurulmasını önemle rica ederiz. 
 
 
 

Sayın Üyemiz, 

Odamız tarafından AB Projeleri kapsamında “Fikri Ve Sinai Mülkiyet Hakları Alanında AB’deki En İyi Uygulamaların Türk İş Dünyasına Transferi” projesi yürütülmektedir.

Bu Proje ile girişimcilerimizin yurtiçi ve yurtdışında Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için doğru kararları almalarına imkan tanımak ve Proje kapsamındaki farklı faaliyetlere katılımları ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

     Proje faaliyeti kapsamında; ekte yer alan “İhtiyaç Analiz Anketi”nin üyelerimiz tarafından doldurularak tarafımıza ulaştırılması; Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması konusunda Türkiye’de veya diğer ülkelerde karşılaşılan problemler, deneyimler hakkında daha net bilgi sahibi olunmasını sağlayacak; Türk işletmeciler arasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (patentler, ticari marka, model veya tasarım…vs) alanında ihtiyaçların belirlenmesine imkan tanıyacak, uygulanacak olan eğitim programlarının düzenlenerek, sonuca ulaştırılmasında büyük rol oynayacaktır.

Söz konusu Anketin firmanızı temsilen bir yetkili tarafından doldurularak en geç 06 Mart 2009 mesai bitimine kadar aybars.erdemli@aso.org.tr, cagla.zeyrek@aso.org.tr, ve/veya 0312 4171271 no’lu faksa iletilmesini önemle rica ederim. 

 Bilgilerinize sunarız.

S. Aybars ERDEMLİ

Tel: 0312 417 12 00/1200

aybars.erdemli@aso.org.tr,

 

Çağla ZEYREK

Tel: 0312 417 12 00/1209

cagla.zeyrek@aso.org.tr, 

Saygılarımla,

Ahmet Münir YAŞAR

Genel Sekreter V.