Fiili Sarfiyat Belgesi

Fiili Sarfiyat Belgesi; Üye firmalarımızın üretimleri sırasında kullandığı hammadde miktarları, dönem başı ve sonu hammadde stok miktarları ile üretilen ürün miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen belgedir.

İstenen Belgeler :

 Dilekçe

 Ham ve yardımcı malzeme alım faturaları

 Yıllık üretim satış fatura kayıtları

 Oda harç tarifesine göre harç

Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

Fiili Tüketim Belgesi Formu için tıklayınız.