FAS DİRHEMİ KUR DEĞİŞİKLİĞİ

    29 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-244
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Fas Hükümeti’nin 12 Ocak 2018 tarihinde yaptığı açıklama kapsamında, Fas’ta sabit kur rejiminin 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle sonlandırıldığı ve bu kur rejimi değişikliğinin kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu itibarla,

– % + 0.3 ile % – 3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi’nin 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren % + 2.5 ile % – 2.5 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilecek ve bu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine Fas Merkez Bankası müdahale edecektir.
– Fas Dirhemi’nin dalgalanacağı bant genişliği zaman içerisinde (10-15 yıl) artırılarak esnek kur rejimi hedeflenmektedir.
– IMF ve Fas Hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, kur rejimi değişikliği; Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi bir hale gelebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan açıklamalarda Fas Dirhemi’nin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makro ekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı ifade edilmekte olup, Fas Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahaleleri devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno