FAN COİL İTHALATI İÇİN ALINAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM HK. - Ankara Sanayi Odası

FAN COİL İTHALATI İÇİN ALINAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM HK.

    1 Haziran 2010

Tarihi   : 31.05.2010
İşareti  : 4/5000-1751
Yanıt    :
 ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)”nın (STSSHC) Türkiye’ye ithalatına ilişkin olarak yürülüğe konulan dampinge karşı önlemin soruşturma süreci hakkında bilgiler içeren “İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/16)” 31.05.2010 tarih ve 27597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası