Faaliyet Kodu ve Meslek Grubu Değişikliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Faaliyet Kodu ve Meslek Grubu Değişikliği Hk.

    26 Ağustos 2013

Tarih: 23.08.2013
İşareti: 07/5000 – 3042
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.07.2013 tarih ve 15354 sayılı yazısında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan 13.03.2012 tarihli protokol uyarınca, üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları “Mükellef Bildirimi Bilgi Formu” esas alınarak faaliyet (NACE) kodlarının ve meslek gruplarının güncellenmesi gerektiği hususunu bildirmiştir.
 
Bu kapsamda üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan etmiş oldukları faaliyet (NACE) kodları esas alınarak gerekli güncelleme ve değişiklik işlemleri Odamızca gerçekleştirilmiştir.
 
Sözkonusu değişiklikleri www.aso.org.tr adresinden, oda sicil numaranızı girerek kontrol edebilirsiniz.
 
Mevcut faaliyet kodunuza itirazınız olması durumunda, öncelikle kayıtlı olduğunuz vergi dairesinde gerekli düzeltmeyi yaptırarak vergi levhanıza, talep edilen faaliyet kodunun işletilmesi ve vergi levhanızın Odamız’a ibraz edilerek faaliyet kodunuzun değiştirilmesi talep edilmelidir. 
 
Önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
NOT: Organ Seçimleri Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca, bir seçim dönemi içinde üyenin  meslek grubunun resen değiştirilmesi, seçildiği organlardaki  görevinin düşmesini gerektirmemektedir. 
 
İletişim:
Zeki ERGÜNEY
Tel: 417 12 00-1205
 
Emel ERASLAN
Tel: 417 12 00-1109