Faaliyet Kodları - Ankara Sanayi Odası

Faaliyet Kodları

    5 Ekim 2012

ACİL VE ÖNEMLİDİR 
Tarihi  : 05.10.2012
İşareti : 05/5000-3102
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin 03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik Geçici 3 üncü maddeleri uyarınca, Birliğimize bağlı oda/borsa üyelerinin faaliyet kodlarım ve buna bağlı olarak meslek gruplarını belirleme görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’e verildiği belirtilemektedir.
 
Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen faaliyet kodlarının üyelere tebliğ edilmesi işlemlerine başlanılmıştır. Üyelerin kendilerine tebliğ edilen faaliyet kodlarına yapacakları itirazlarda;
 
·   Odadan/Borsadan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  http://www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden temin edilerek, doldurulacak “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapılacağı bildirilmektedir. Bu form doldurulmadan veya bu formdaki bilgileri içermeyen itirazlar kabul edilmeyeceği,
 
·   İtirazın, faaliyet kodunun üyeye tebliğinden itibaren on günlük süre içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  evrak kaydına girmesi zorunlu olduğu bildirilmektedir. Bu süreyi aştıktan sonra posta ile veya şahsen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaştırılan itirazların kabul edilmeyeceği,
 
·   Faksla ve e-posta ile gelen itirazların işleme konulmayacağı,
 
·   İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz süresinin hesabında postaya verilme tarihi esas alınacağı bildirilmektedir.
 
İtirazlarda, ekte sunulan/web sitesinde yer alan formun ekine;
 
·   İtiraz Başvuru Formunu imzalayan firma yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti konulması
 
·   İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği tevsik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.
 
Oda üyelerinin itiraz başvuru formunda SMMM/YMM imza, kaşe ve mührünün yer alması zorunlu olduğu,  bunu havi olmayan itirazlar kabul edilmeyeceği bildirilmektedir
 
Yapılacak itirazlar hakkındaki sorulan cevaplamak üzere 444 62 23 numarasından ulaşılacak bir çağrı merkezi bulunduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
NOT: Faaliyet kodları ile sorularınız için Odamız Sicil Müdürlüğü ve Belge Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.