EXPORT HELPDESK Hk. - Ankara Sanayi Odası

EXPORT HELPDESK Hk.

Tarihi     :20.09.2011
İşareti    : 05/5000-2856
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
DEİK’ten alınan bir yazıda,  AB Komisyonu’nun, AB pazarına girişte ihracatçılara kolaylık sağlamak amacıyla EXPORT Help desk isimli web sayfası üzerinden bir hizmet sağlamakta olduğu, söz konusu web sayfasında (http://www.exporthelpdesk.europa.eu/index_en.html) AB üyesi ülkelerin gümrük tarifeleri, tercihli düzenlemeleri, ticaret istatistikleri gibi bilgilerin yer aldığı bildirilmektedir.
 
AB Pazarına girişte, üyelerimize önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet veren söz konusu web sayfasının, başta KOBİ’ler olmak üzere Türk ihracatçıları tarafından da kullanımının arttırılmasını teminen, AB Komisyonu ile işbirliği içerisinde, detayları ekte yer alan şehirlerde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarının da katılımıyla Export Help Desk Seminerlerinin düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası