Export Help Desk Bilinç Arttırıcı Semineri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Export Help Desk Bilinç Arttırıcı Semineri Hk.

Tarihi    : 23.09.2011
İşareti   : 4/5000 –2893
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; AB pazarına girişte firmalarımıza, AB üyesi ülkelerin gümrük tarifeleri, tercihli  düzenlemeleri, ticaret istatistikleri gibi bilgileri sağlayan http://exporthelpdeks.europa.eu/index_html  adresli web sayfasının, başta KOBİ’ler olmak üzere, Türk ihracatçılarınca bilinirliğinin ve kullanımının arttıtılmasını teminen, Avrupa Birliği Komisyonu ile işbirliği içinde, detayları ekte yer alan şehirlerde, Bakanlık yetkilileri ve uzmanlarının da katılımıyla “Export Help Desk Bilinç Arttırıcı Seminerleri” düzenleneceği bildirilmiştir.  
 
Söz konusu yazıda, seminerler hakkında detaylı bilgi almak ve/veya katılım sağlamak isteyen firmaların katılımlarını bildirmek için, programda belirtilen irtibat kişileri ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası