Eximbank’ın “Turizm Kredisi Uygulama Esasları” Değişikliği Hakkında Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Eximbank’ın “Turizm Kredisi Uygulama Esasları” Değişikliği Hakkında Duyuru

Tarihi     : 05.08.2011
İşareti    : 05/5000-2473
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Merkez Bankası tarafından 21.06.2011 tarihinde yeniden düzenlenen 2011/YB 11 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “ Turizm Müesseseleri, Seyahat Acenteleri ile Gemi Bakım, Onarım Hizmetleri için Açılacak Döviz Kredileri” başlığını taşıyan 2.1.6.A maddesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, Eximbank’ın mevcut “Turizm Kredisi Uygulama Esasları”nda 27.07.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde; Turizm işletmelerinin kiraya verilmesi halinde, hem turizm işletmelerini kiralayan kiracılar, hem de söz konusu işletmeleri kiraya veren mal sahiplerinin döviz kredisi kullanabilecekleri, bu durumda kredi kullandırımı için kiracıya ait Turizm İşletme Belgesinin bulunması gerektiği; ancak bu belge ibraz edilene kadar, otel sahibinin Turizm İşletme Belgesi ve kira sözleşmesiyle kiralayana kredi kullandırılabileceği, ayrıca turizm işletmelerinin sadece yurt dışında faaliyet gösteren değil, yurt içinde faaliyet gösteren seyahat acenteleri/tur operatörleriyle yaptıkları döviz geliri sağlayan sözleşmelerinde döviz kazandırıcı hizmet bağlantısı olarak kabul edilebileceği, ayrıca, kredi kullanıcısı firma tarafından, kredi vadesi içerisinde verilen turizm hizmeti karşılığında yurtdışında yerleşik kişi veya kuruluşa düzenlenen faturaların yanı sıra yurtiçinde düzenlenen faturalarla da taahhüt kapatma yükümlülüğünün gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası