Eximbank Yurtdışı Müteahhitlik Köprü Kredisi - Ankara Sanayi Odası

Eximbank Yurtdışı Müteahhitlik Köprü Kredisi

    3 Şubat 2012

Tarihi : 03.02.2012
İşareti : 05/5000-442
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türk Eximbank’ın Yurtdışı Müteahhitlik Köprü Kredilerinin kullandırılmasına yönelik olarak, Eximbank’a başvuruda bulunacak firmaların, Ekonomi Bakanlığı’na da başvurarak, daha önce Bakanlığa ilettikleri “tahsil edilemeyen hak ediş alacaklarına ilişkin bilgilerin” Eximbank ile paylaşılmasına yönelik muvafakat vermeleri yoluyla kredi kullandırılmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası