Eximbank Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi Hk - Ankara Sanayi Odası

Eximbank Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi Hk

Tarihi     : 17.11.2011
İşareti    : 05/5000-3484
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank tarafından, yurtdışı fuarlara katılarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan ihracatçı firmalar ile bunlara aracılık eden organizatörlere yönelik olarak kullandırılan Yurtdışı Fuar Katılım Kredi Programı’nda kredi taahhüt kapatma aşamasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla 31.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda yer alan düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiştir:
 
Buna göre;
-Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan yurtdışı fuar organizasyonuna/katılımına ilişkin, kredi başvuru tarihi ile kredi vadesi arasında gerçekleştirilen yurtdışı fuar harcamaları kredi taahhüdüne saydırılabileceği ve
-Kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılan Yurtdışı fuar Kredisi Taahhüt Kapatma Formu’nda ilgili ihracatçı birliği onayı yerine firmaların hesap denetimi gerçekleştirilen YMM/SMMM onayının bulunmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, kredi programı hakkında ayrıntılı bilgiye www.eximbank.gov.tr internet adresindeki, “Krediler” menüsünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası