EXIMBANK Yeni Alıcı Kredileri Programı - Ankara Sanayi Odası

EXIMBANK Yeni Alıcı Kredileri Programı

Tarih: 05.02.2014
İşareti:  05/5000-499 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulan yeni Alıcı Kredileri Programı hakkında açıklayıcı bilgi verilmiştir. Türk Eximbank tarafından, yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracığıyla da alıcı kredisi kullandırılmasını mümkün kılacak yeni bir programın geliştirildiği belirtilmiştir. Söz konusu program ile, yurt dışında yerleşik ithalatçılardan satın alacağı Türk menşeli malların alıcı kredileri ile finanse edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası