EXIMBANK Reeskont Tl Kredilerinde Faize İlişkin Düzenlemeler - Ankara Sanayi Odası

EXIMBANK Reeskont Tl Kredilerinde Faize İlişkin Düzenlemeler

Tarih: 01.09.2014  
İşareti:  05/5000-2750
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’dan alınan bir yazıya atfen; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın  “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında 11 milyar dolar ABD Doları  tutarındaki reeskont dahilinde ihracatçılarımıza Reeskont Kredisi kullanma imkanının sağlandığı ifade edilmektedir.
TCMB tarafından döviz cinsinden sunulan reeskont kaynağının, kur riski Eximbank tarafından yönetilmek suretiyle Türk Lirası olarak da kullandırıldığı iletilmektedir. Reeskont TL kredilerinde sağlanan bu desteğin süreklilik kazanmasını teminen sigortalı firmaların faydalandığı faiz indirimi uygulamasının 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı bildirilmektedir.
Ayrıca, Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına ve programın işleyişine yönelik
Sıkça Sorulan Sorulara www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
               
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası