EXIMBANK Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler - Ankara Sanayi Odası

EXIMBANK Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

Tarih: 09.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1570
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’dan alınan bir yazıya atfen; Reeskont Kredisindeki yeni düzenlemeler ve kredi başvurularının yapılacağı yerlere ilişkin bilgilerin ekte yer aldığı belirtilmekle birlikte, Reeskont        Kredisi Uygulama Esaslarına ve  programın  işleyişine  yönelik   “SıkçaSorulan Sorulara”
www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası