Eximbank Mısır Ülke Kredisi - Ankara Sanayi Odası

Eximbank Mısır Ülke Kredisi

Tarih: 31.05.2013 
İşareti:05/5000-2106
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’dan alınan yazıya atfen;  Türk Eximbank tarafından Mısır’a açılacak 1 milyar ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği, kredinin, Türk firmaları tarafından Mısır’a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacağı bildirilmiştir.
 
Buna göre, proje için ihracat kontrat bedeli; Türkiye’den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile üçüncü ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının % 100’ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi sağlanacaktır. Bakiye %15’lik kısmın ihracatçıya alıcı / işveren tarafından ödendiği, Eximbank’a tevsik edilecektir. Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30’una kadar yerel harcama (Mısır) finanse edilecektir.
 
Mısır Arap Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank’tan Niyet Mektubu almaları gerekmektedir. Ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede, firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almaları önem arz etmektedir.
 
Kredi başvurulan, Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Eximbank’a iletmesi suretiyle yapılacaktır. Projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesi yer alacaktır. Mısır Arap Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Mısır tarafı, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 3 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası