EXİMBANK Kredileri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

EXİMBANK Kredileri Hakkında

Tarihi     : 29.11.2011
İşareti    : 4/5000-3604
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’ın yazısına atfen; Eximbank tarafından doğrudan kullandırılmakta olan İhracata Hazırlık Kredisi, Serbest Bölgeler İhracata Hazırlık Döviz Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, Turizm Kredisi Programı ve KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi programlarında, 22.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir.
 
Anılan düzenleme çerçevesinde,
  • İhracata Hazırlık Kredisi, Serbest Bölgeler İhracata Hazırlık Döviz Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi ve Turizm Kredisi Programlarında, kredi kullandırım ve firma limiti tespitine esas oluşturan performans kriterinin yürürlükten kaldırıldığı,
  • Turizm Kredisi Programındaki mevcut 8.000.000,-ABD Doları tutarındaki firma limitinin 15.000.000,-ABD Dolarına yükseltildiği,
  • KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi programındaki firma limitinin 200.000,-ABD Doları’ndan 500.000,- ABD Doları tutarına yükseltildiği belirtilmektedir.
Ayrıca; Sevk Öncesi Reeskont Türk Lirası Kredileri kullandırımına ilişkin 22.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı düzenlemelerin de  yapıldığı ifade edilmektedir.
 
Anılan düzenleme çerçevesinde,TL kaynak talebinde bulunan firmaların finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını teminen,
  • 180 gün vadeli TL kullanım imkanının, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 10 milyon ABD Doları karşılığı TL’den, 20 milyon ABD Doları karşılığı TL’ye, diğer firmalar için ise, 5 milyon ABD Doları karşılığı TL’den 10 milyon ABD Doları karşılığı TL’ye çıkartıldığı bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası