Eximbank İhracat Kredileri - Ankara Sanayi Odası

Eximbank İhracat Kredileri

    18 Nisan 2014

Tarih: 18.04.2014
İşareti:  05/5000-1243
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, son dönemde uluslararası piyasalarda ve ülkemiz finansal piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak ve ayrıca ilgili Banka kredilerine yönelik talep yoğunluğu nedeniyle, mevcut kaynaklarını daha verimli şekilde firmalarımızın kullanımına sunulabilmesini teminen, Kısa Vadeli Türk Lirası faiz oranlarının 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, Kısa Vadeli Türk Lirası Kredilerinin (Reeskont Kredisi hariç) faiz oranları ile ilgili olarak yeni düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası