Etyopya eşleştirme projeleri - Ankara Sanayi Odası

Etyopya eşleştirme projeleri

Tarihi     : 30.10.2008
İşareti    : 5/5000 – 4264
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan  bir yazıya atfen, Etyopya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın kalkınmada öncelikli sanayi kolları arasında yer alan tekstil sektörünün desteklenmesi amacıyla tesis edilen Etyopya Deri ve Deri Ürünleri Enstitüsü (ELLPTI) ile Etyopya Tekstil ve Konfeksiyon Enstitüsü (ETAI) adlı kuruluşlarının, ülkemizin ilgili kuruluşları ile “twinning project” (Eşleştirme projesi) gerçekleştirme talebi bildirllmektedir.

Etyopya tarafından yürütülecek eşleştirme projeleri kapsamında tekstil sektörüne bağlı muhtelif alt sektörlerin her birisi için tespit edilecek belirli sayıda uzmanın ELLLPTI ile ETAI personeline ve ayrıca firmalar düzeyinde iştirak edilecek katılımcılara bilgi transferi ve kapasite artıtımı hususlerında danışmanlık hizmeti vermek üzere görevlendirilmelerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’na (Faks: 0312 417 97 11, E-mail: hkeskiner@tobb.org.tr) 3 Kasım 2008 tarihine kadar,  İletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası