ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri

    7 Kasım 2012

Tarihi  : 07.11.2012
İşareti : 05/5000-3402
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Etik Değerler Merkezi Derneği’nden alınan bir yazıda, daha iyi bir Türkiye yaratmak için, iş ahlakını önemseyen ve etik değerlere sahip çıkan genç liderlere ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.  Etik ve iş ahlakı farkındalığını yaratmak, etik anlayış bilincini oluşturmak ve bu konuda gençleri bilinçlendirmek amacıyla “Etik Değerler Merkezi Derneği” adıyla bir sosyal sorumluluk hareketi başlatıldığı bildirilmektedir.
 
Etik değerlere önem veren ve şirket yönetimlerinde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme konusunda titiz davranan şirketlerin ödüllendirilmesini, toplum önünde itibarının artırılmasını sağlamak ve diğer şirketlerin de etik konusundaki duyarlılıklarını arttırmak amacıyla “ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri çalışmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, “ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri” çalışmasına katılmak isteyen üyelerimiz, www.edmer.org web sayfasında bulunan  “Etikmetre Soru Paketini” doldurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası