Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesin - Ankara Sanayi Odası

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesin

    2 Ağustos 2010

Tarihi    : 02.08.2010 
İşareti   : 4/5000-2618
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz, 
 
“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası