Et ve Balık Kurumu İhalesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Et ve Balık Kurumu İhalesi Hk.

Tarihi     : 26.10.2010
İşareti    : 03/5000-3649
 
Sayın Üyemiz, 
 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Et ve Balık Kurumu tarafından satın alınacak olan ekte cinsi, miktarı ve son teklif verme tarihi belirtilen malzeme için ihaleye çıkıldığı, tekliflerin en geç belirtilen tarihte saat 15.30’ye kadar verilmiş olacağı belirtilmektedir.
 
Mezkur malzeme alımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (Tel: 284 36 70, Faks: 286 25 28) ile temasa geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası