ERTELEME – Türk-Kosova İş Forumu (23 Şubat 2010, TOBB Plaza) - Ankara Sanayi Odası

ERTELEME – Türk-Kosova İş Forumu (23 Şubat 2010, TOBB Plaza)

Tarihi     : 24.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 685
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından alınan bir yazıya atfen, Kosova Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Ahmet Shala’nın Türkiye’yi ziyareti vesilesi ile 23 Şubat 2010 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekleşmesi planlanan Türk-Kosova İş Forumu’nun, Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın programındaki bir değişiklik sebebi ile 30 Mart 2010 tarihine ertelendiği belirtilmektedir.
 
Hali hazırda yatırılan toplantı katılım ücretlerinin gelecek toplantı ücretinden mahsup edileceği ve toplantıda Türkçe-Arnavutça simültane çeviri hizmeti sunulacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 25 Mart 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar DEİK’e  (leylagurbuz@deik.org.tr, Faks: 0212 339 50 65) iletmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası