ERTELEME- İKÖ 36. DBK/2. İKÖ İş Forumu/13. Özel Sektör Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

ERTELEME- İKÖ 36. DBK/2. İKÖ İş Forumu/13. Özel Sektör Toplantısı

Tarihi     : 22.05.2009
İşareti    : 5/5000 –
 2021
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 21-23 Mayıs 2009 tarihlerinde Şam’da yapılacağı bildirilen, İKÖ 36. DBK/2. İKÖ İş Forumu/13. Özel Sektör Toplantısının ertelendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası