Erteleme / Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkmenistan ve Orta Asya’da Projele - Ankara Sanayi Odası

Erteleme / Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkmenistan ve Orta Asya’da Projele

Tarihi     : 30.03.2010
İşareti    : 03.4/5000-1035
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, EBRD işbirliğinde Türkmenistan ve Orta Asya’da Türk firmalarının yararlanabileceği proje finansmanları ve EBRD kredileri hakkında 16 Nisan 2010 tarihinde 10:30 – 14:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da EBRD, Türk – Türkmen İş Konseyi  ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Sn.Maksat Döwletsahedow’un da teşrif edecekleri Projelerin Finansmanı toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmişti.
 
Türk – Türkmen İş Konseyinin programında meydana gelen bir değişiklik neticesinde söz konusu toplantının daha ileri bir tarihe ertelendiği, toplantının yeni tarihinin kesinleşmesini takiben bilahare tarafınıza bildirileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası