ERTELEME!-ASO VI. Gündem Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

ERTELEME!-ASO VI. Gündem Toplantısı Hk.

Tarihi    : 14 .07.2009
İşareti   : 6/5000–
 2631 
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

İlgi: 10.07.2009 tarih ve 2591 sayılı e-posta duyurumuz.

Sayın Üyemiz;    

İlgi’de kayıtlı e-posta mesajımız ile, 16.07.2009 tarihinde 10:30’da Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda,  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü Direktörü ve T.C.Merkez Bankası eski Başkanı Sn. Süreyya SERDENGEÇTİ’nin katılımı ile  gerçekleştirileceği duyurulan ASO  VI. Gündem Toplantısı  program değişikliği nedeniyle ertelenmiş olup, ileriki günlerde gerçekleştirilecek olan ASO VI. Gündem Toplantısı’na ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası