Erozyonla Mücadele Haftası Etkinliği - Ankara Sanayi Odası

Erozyonla Mücadele Haftası Etkinliği

    5 Kasım 2014

Tarih: 05.11.2014
İşareti:05/5000-3218
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’ndan alınan bir yazıda, Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri kapsamında 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:30’da “ATA’ya ve Toprağa Saygı Ziyareti”nin (Anıtkabir) gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Ülkemizin hızla çölleştiği gerçeğini, erozyon tehlikesinin varlığını ve sonuçlarını kamuoyunun bilincine yansıtmak, bilinçli kamuoyu desteği ile bu tehlikeye karşı bir devlet politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, ulusal bir hareketin sorumluluğunu genç kuşaklara taşımak amacı ile çalışmalarını sürdüren TEMA Vakfı, her yıl Kasım ayının üçüncü haftası “Erozyonla Mücadele Haftası” olarak değerlendirmekte ve konuya dikkat çekmektedir.
 
Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, katılım teyitlerini TEMA Vakfına (Tel: 419 73 00/01, Faks: 425 90 97, Web:www.ankaratema.org, E-posta:ankaratema@yahoo.com) iletmeleri gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.        
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası