ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

    5 Aralık 2017

İşareti : 05/5000-3257
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Sahin (nilay.sahin@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol bölümlerini içeren Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin (2010/75/EC) 1. ve 2. bölümleri ile ilgili eklerinin mevzuat uyumu çalışmaları kapsamında taslak mevzuat olarak hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri”-“Avrupa Birliği Dairesi”-“Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere ekte sunulan “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 20 Aralık 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)