Enerjide Durum - Ankara Sanayi Odası

Enerjide Durum

    9 Temmuz 2010

Tarihi    : 08.07.2010
İşareti   :4/5000-2405
Yanıt    :
 ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nden alınan bir yazı ekinde, Milli Komitelerinin yıl ortası verilerine ve gelişmelere dayanarak, “Enerjide Durum” başlığı ile hazırlamış olduğu “Basın Duyurusu” Odamıza iletilmiş olup, sözkonusu yazı ve duyuruyu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası