Enerji Verimliliği Projesi - Ankara Sanayi Odası

Enerji Verimliliği Projesi

Tarih:11.04.2016

İşareti: 05/5000-849

İrtibat: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa tasarlanan ve uygulama aşamasına geçilecek olan “Enerji Verimliliği Projesi” ile Türkiye’de enerji verimliliği konusunda hem bilinç artırılması, hem de teknik çalışmaların gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, 4 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen  “Proje Başlangıç Toplantısı”nı müteakip hazırlanan proje ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, bahse konu proje ile ilgili “Enerji Etüt Ön Bilgi Formu”nun doldurularak, en geç 29 Nisan 2016 Cuma gününe kadar Odamıza (Faks: 0 312 417 52 05 – e-posta: dim@aso.org.tr ) gönderilmesi önem taşımaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

Ek 1:Proje Bilgi Notu

Ek 2: Enerji Etüt Ön Bilgi Formu