Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Ücretsiz Enerji Verimliliği Semineri - Ankara Sanayi Odası

Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Ücretsiz Enerji Verimliliği Semineri

    14 Haziran 2016

Tarih:13.06.2016

İşareti: 05/5000-1309

İrtibat: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından desteklenen “Enerji Verimliliği Projesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa tasarlanarak, uygulama aşamasına geçilecektir. Söz konusu proje ile Türkiye’de enerji verimliliği konusunda hem bilinç artırılması, hem de teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, proje ile ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, 16 Haziran 2016 tarih Perşembe günü 10:00-13:00 saatleri arasında Enerji Verimliliği ile ilgili bir seminer düzenlenecektir. Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimiz, en geç 15 Haziran 2016 Çarşamba gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Faks: 0 312 417 52 05 / e-posta: dim@aso.org.tr) katılımlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek 1:Proje Bilgi Notu

Ek 2: Seminer Programı