Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Ücretsiz Enerji Etüt Çalişmasi - Ankara Sanayi Odası

Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Ücretsiz Enerji Etüt Çalişmasi

Tarih:25.04.2016

İşareti: 05/5000-947

İrtibat: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından desteklenen “Enerji Verimliliği Projesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa tasarlanarak, uygulama aşamasına geçilecektir. Söz konusu proje ile Türkiye’de enerji verimliliği konusunda hem bilinç artırılması, hem de teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, projeye katılan firmalara ücretsiz enerji etüt çalışması gerçekleştirilecektir.

 

Proje Başlangıç Toplantısı 04 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen proje ile ilgili detaylı bilgi notu ekte yer almakta olup, projede yer alacak firmalar için kontenjan sınırlaması bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu projeye katılmak isteyen üyelerimizin, ekte bulunan “Enerji Etüt Ön Bilgi Formu”nun doldurularak, en geç 29 Nisan 2016 Cuma gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Faks: 0 312 417 52 05 – e-posta: dim@aso.org.tr ) başvurmaları büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek 1: Proje Bilgi Notu

Ek2: Enerji Etüt Ön Bilgi Formu