Enerji Verimliliği Değişiklik Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Enerji Verimliliği Değişiklik Taslağı Hk.

Tarihi    : 08.02.2011
İşareti   : 4/5000 –406
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan  “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin en geç 16.02.2011 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası