Enerji Verimli Sanayi Projesi - Ankara Sanayi Odası

Enerji Verimli Sanayi Projesi

Tarih: 06.06.2014  
İşareti:  05/5000-1922
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturulması ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Enerji Verimliliği Demeği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, OSBÜK’ün desteğiyle “Eneıji Verimli Sanayi” projesinin başlatıldığı iletilmektedir.
 
Söz konusu Enerji verimliliğine yatırım yapacak olan kuruluşlara “5. Bölge Teşviklerinin sağlanacağı belirtilmekle birlikte ayrıntılı bilgiye http://www.kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/564-enerji-verimli-sanayi-projesi-tantm-toplantsnda-enerji-tevikleri-ackland web adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası