Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İhale Duyurusu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İhale Duyurusu Hk.

Tarihi     : 11.05.2011
İşareti    : 05/5000-1563
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ülke ekonomisine kazandırılması açısından elektrik, ısıtma ve termal turizme uygun olan 24 adet Ruhsatlı Jeotermal alanların ihalesinin yapılacağı ve son teklif verme tarihinin 16.06.2011 saat 11:00 olduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu ihalenin ilgi yazısı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası