Enerji Teşviki Uygulaması Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Enerji Teşviki Uygulaması Hakkında

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 
4/5000-43
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Atıksu Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi amacıyla hazırlanan “Çevre Kanunu’nun 29. maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 01.10.2010 tarih ve 27716 saylı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, adı geçen yönetmeliğe göre Bakanlıkdan “Geri Ödeme Belgesi” alarak yükümlülüklerini yerine getiren kurum/kuruluş ve işletmelere 2010 yılında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin %50’sinin geri ödemelerinin yapılmaya başlanılmış olduğu, ödemelerin yılsonuna kadar tamamlanacağı belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda; kurum, kuruluş ve işletmelerin 2011 yılına ait atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin bir kısmının geri ödemesine ilişkin olarak;
 
Doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşarj izni veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrik sayacı ile elektrik aboneliği sözleşmesi bulunan ve  ilgili Bakanlıkdan “Geri ödeme Belgesi” almamış olanların ivedilikle ilgili Bakanlıkdan geri ödeme belgelerini almaları ve bu belge ile birlikte 2012 Nisan ayı sonuna kadar Valiliklere başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.
 
Bakanlıkdan “Geri Ödeme Belgesi” almış bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise 2011 yılı enerji teşvikini almaları için 2012 Nisan ayına kadar Valiliğe başvuruda bulunmaları ve Çevresel Bilgi Sisteminde yer alan verilerinin güncelliğinin sağlanmasının gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası