Enerji Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Enerji Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları Hk.

Tarihi  : 25.02.2013
İşareti : 
4/5000-609
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 16.08.1983 tarih ve 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu”nun (BTYK) oluşturulduğu, kurulun hazırlık çalışmaları ve sekreterya hizmetlerinin yürütülmesnin TÜBİTAK sorumluluğuna verildiği, BTYK’nın 2013 yılının ilk yarısında yapılması planlanan 26. Toplantısının ana temasının “enerji” olmasının öngörüldüğü belirtilerek, enerji sektöründe AR-GE çalışmalarına ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, enerji sektöründe AR-GE çalışmalarına ilişkin görüşlerinizin en geç 07 Mart 2013 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası