ENERJİ PİYASASI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ - Ankara Sanayi Odası

ENERJİ PİYASASI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Tarihi    :   25.09.2008
İşareti    :
  4/5000 – 3939
Yanıt     :   teknik@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

24.09.2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  ”Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası